Dansk Industri

Kunde: DI – Dansk Industri

Beskrivelse: Politikerinterviews med energiordførerne Ida Auken (Rad.V), Mette Abildgaard (Konservative), Mikkel Deckner (DF) og Jens Joel (Soc.Dem.) om partiernes holdninger til det kommende energiforlig.

Formål: Politikernes svar skal bruges på DI Energis årsdag, hvor man laver en udgave af Tirsdagsanalysen med Mogensen og Kristiansen. Her er et sammenklip af et af emnerne: “Den økonomiske ramme”.