Styrelsen for Forskning og Innovation

Kunde: Styrelsen for Forskning og Innovation, Horizon 2020.

Den Gode Ansøgning

Beskrivelse: Interview og billeddækning med forsker, Ph.D Peter E. Andersen og evaluator Phillipe Bonnet om den svære kunst at skrive en god ansøgning til EUs forskningspuljer.

Formål: At give gode fif og grundlæggende råd inden forskere søger om midler i EUs forskerpuljer Horizon 2020.

Tværfagligt Samarbejde

Beskrivelse: Gennem en case fra Frederiksberg Sygehus, som har samarbejdet med udenlandske forskere og firmaer, vises mulighederne for at finde samarbejdspartnere til EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 (H2020). Forskningen skal bidrage til at løse større internationale og samfundsmæssige udfordringer, såsom miljø, klima og sundhed. Tværfaglighed har en stadig stigende betydning for at løse disse komplekse udfordringer og kan være med til at skabe bæredygtige løsninger, som inkluderer borgernes hverdag.

Formål: At give potentielle forskere lyst til at søge samarbejdspartnere gennem EU-programmet Horizon 2020.

Tværfagligt samarbejde

Den gode ansøgning